Naučná stezka Vařákovy Paseky 

Horní Lideč – Lačnov – Lačnovské skály – Vařákovy Paseky – Čertovy skály – Lidečko  

Náročnost: Středně náročná téměř dvacetikilometrová túra bez výraznějších výstupů a klesání. Naučná stezka je v celé délce přehledně značena a nabízí možnosti občerstvení ve všech třech obcích ležících na trase. Základní trasa: Naučná stezka začíná první informační tabuli u železnični stanice Horní Lideč (455 m). Na své délce 16 km informuje prostřednictvím 15 naučných tabuli o historickém vývoji a přírodě jednoho mikroregionu centrálního Valašska. Překračujeme silnici vedoucí ze Vsetína do Valašských Klobouků a míříme po žluté turistické značce mezi nedaleké bytovky. Dále pokračujeme na poměry vesnice rozsáhlým školním a sportovním areálem u řeky Senice. Za řekou nás na stezce čeká druhé zastavení a jdeme dále mezi rodinnými domy po silnici vedoucí do sousedního Lačnova. U mostu za posledními domy nás čeká třetí zastavení a za nim pokračujeme po břehu rybníku k nedalekému čtvrtému zastavení – Lačnovské rybníky. 

U zdejší soustavy tří rybníků odbočujeme doprava na vedlejší asfaltovou silničku, vedoucí mezi pastvinami a loukami k velkému areálu zemědělského družstva a stolařské firmy. Zde odbočujeme doleva a přicházíme do obce Lačnov (545 m). Ze šestého zastavení na konci obce se dozvídáme informace o obci a jejím kulturnim životě. Dalším odbočením doprava se dostáváme na konec asfaltové silnice u myslivecké chaty. Odtud nás polní cesta vede na sever k turistickému přístřešku. Cesta se zde rozdvojuje. 

My se držíme pravé větve a vcházíme do vysokého smrkového lesa. Po půlhodině opouštíme širokou lesní cestu a před potůčkem odbočujeme špatně značenou odbočkou doleva na pěšinu. Ta nás za okamžik přivádí do Dolnich Lačnovských skal (650 m), tvořených asi 70 m dlouhým a 10 až 15 m vysokým mrazovým srubem. Dosud pozvolný profil tratě stridá asi desetiminutové stoupání k rozcestníku, od kterého se dáváme opět širokou lesní cestou doleva. Po 200 m stojíme ve vrcholové partii kopce Vrátnice (680 m) s několika kratšími lezeckými cestami Horních Lačnovských skal. Po žluté značce se vracíme zpět a pokračujeme dál směr rozcestí Láz. Ještě před ním však přecházíme na modře značenou cestu doleva a společně s cyklostezkou procházime nejdříve lesem a po chvili okrajem mýtiny poskytujícím výhledy na severozápad přes údoli potůčku Trubiska. Za mýtinou se cesta rozdvojuje.

 My se držíme levé větve a přicházíme do botanicky i historicky cenné lokality zvané Varákovy Paseky. Nacházíme se v nejvýznamnější lokalitě výskytu moravské šafránu bělokvětého, který z regionu díky poválečným melioracím,nedávnému zarůstání luk nálety téměr vymizel. Díky obnovenému i luk se však opět každoročně v dubnu mohou okolojdoucí kochat hledem na stovky přízemních fialových kvitků. Deváté zastaveni naučné ezky nás informuje o historii zdejší bývalé osady. Po oddechu se vracíme znět a přicházíme na rozcestí Láz. Zdejší desáté zastavení je věnováno smrkovým monokulturám, lesnímu ptactvu a savcům. 

U rozcestníku opouštíme širokou cestu a pokračujeme vpravo modře značenou pěšinou. Na nedaleké křižovatce se dáváme doleva stoupající cestou, která nám umožní krátký výhled na samoty Vráblových Pasek. Nedaleká odbočka vpravo u krmelce nám zase nabízí osvěžení u 50 m vzdálené lesní studánky. Profil tratě začíná opět klesat. Přicházíme do zalesněného sedla k jedenáctému zastavení Lesní tůň a sestupujeme severozápadním úbočím kopce Krajčice. Asi po 200 m na křižovatce odbočujeme doleva dolů. Pokud bychom pokračovali rovně neznačenou vrstevnicovou cestou, dostali bychom se po kilometru na vrchol zvaný Kopce. V době bronzové se zde nacházelo hradisko, ze kterého se dodnes v terénu dochovaly části kamenného valu. Držíme-li se modře značené cesty, můžeme se více o zdejší lokalitě dozvědět u dvanáctého zastavení nazvaného Pod vrcholy Krajčice a Kopce. V následujícím úseku si v lese můžeme všimnout další zajímavosti. Jsou jimi přes půl metru vysoké mraveniště. Sestupujeme pěkným smíšeným, později bukovým, lesem ke trinactému zastavení Nad pramenem. Odbočujeme doprava a vrstevnicovou širokou lesní cestou pokračujeme k asi ctvrthodiny vzdálené přírodní památce Čertovy skály (440 m). 

video: www.pixelsky.cz

Opouštíme modrou turistickou značku a od rozcestníku pokračujeme kolem motorestu a čerpací stanice po hlavní silnici doprava k nedalekému poslednímu zastavení naučné stezky Varákovy Paseky s názvem Lidečko-obec. Po mostku překonáváme Senici a do cile naší trasy, železniční stanice Lidečko (440 m), nám zbývá již jen pár minut.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *