Chráněná krajinná oblast Kysuce

Kysuce jsou region severozápadního Slovenska hraničící s Ceskou republikou a Polskem, kraj lesů, luk a pastvin, kraj dřevěniček a romantických západů slunce. Ekologicky nejhodnotnější část tohoto území je chráněna a spravována Správou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce od roku 1985. Kromě přírodních hodnot typických pro území Kysuc byl dalším důvodem k vyhlášení CHKO charakteristický krajinný ráz s terasovitými políčky kolem dřevěných domků lidové architektury různých historických období, jaký v tehdejším Československu neměl obdobu. Zvláštností CHKO je výskyt povrchového výronu ropy v Korni a pískovcových koulí, známých zejména z území Přírodní rezervace Klokočovské skálie. Původní smíšené lesy se zachovaly ve vrcholových polohách. Uzemí oplývá bohatou sítí toků, množstvím pramenů, přechodných rašelinišť a slatinných luk s chráněnými a ohroženými druhy rostlin – rosnatkou okrouhlolistou, pérovníkem pštrosím, lilií zlatohlavou, orlíčkem obecným a řadou druhů vstavačovitých. V Kysucích dosud bylo zjištěno 205 druhů členovců a představují západní hranici rozšíření všech velkých šelem Slovenska – vlka, medvěda a rysa. Žije zde i vydra lesní kurové z glaciálních reliktů sýc rousný, kulíšek nejmenší, datlík tříprstý, myšivka horská.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *